Portal - Dobra
 
polski Piątek - 7 sierpnia 2020 Donaty, Olechny, Kajetana      Witamy na Oficjalnej stronie SP im. L. Węgrzynowicza w Dobrej
Menu
Z życia szkoły
Informacje dla rodziców
Rekrutacja 2020/2021
Plan lekcji
eDziennik
Kalendarz roku szk. 2019/2020
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkolne
Samorząd
Historia
Biblioteka szkolna
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
Projekt Cybernauci
Szkolne Koło Caritas
SKO
Publikacje nauczycieli
Świetlica szkolna
Nauczyciel
Archiwum
RODO
Kontakt
Wnioski
Informacje o RODO
Administrator Danych Osobowych
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Klauzula informacyjna
Zgoda na upublicznianie wizerunku dziecka

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

 

Dane Wnioskodawcy (osoby, której dane dotyczą)

Imię i nazwisko: ………….............................................………  

Adres zamieszkania: …….....................................………….

Nr tel.: ………..............………………

e-mail: ………………………………….…….

 

Zwracam się z prośbą o: (zaznaczyć właściwe pola)

  • wstrzymanie operacji na moich danych osobowych ze względu na:
    • nieprawidłowość danych osobowych (na okres sprawdzenia ich poprawności);
    • niezgodność przetwarzania z prawem (możesz domagać się ich usunięcia);
    • wniesiony sprzeciw (do czasu jego rozstrzygnięcia);
  • nieusuwanie moich danych osobowych, ponieważ:
    • potrzebuję wykorzystać je do ustalenia/dochodzenia/obrony roszczeń (w sytuacji, gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania)

 

Przyjmuję do wiadomości, że wniosek będzie skuteczny dopiero po zweryfikowaniu mojej tożsamości.

 

 

……………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ………………

  Data i miejscowość                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Podpis

  

 

Wypełnia Administrator

 

Tożsamość Wnioskodawcy została zweryfikowana pozytywnie.

                                                                                                       .……………..............................................................

                                                                                                       Data i podpis osoby uprawnionej przez Administratora

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SP Dobra