Portal - Dobra
 
polski Czwartek - 24 wrzesńia 2020 Dory, Gerarda, Maryny      Witamy na Oficjalnej stronie SP im. L. Węgrzynowicza w Dobrej
Menu
Informacje dla rodziców
Plan lekcji
eDziennik
Covid 19
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkolne
Samorząd
Historia
Biblioteka szkolna
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
Projekt Cybernauci
Szkolne Koło Caritas
SKO
Publikacje nauczycieli
Świetlica szkolna
Nauczyciel
Archiwum
RODO
Kontakt
Informacje o RODO
Administrator Danych Osobowych
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Klauzula informacyjna
Zgoda na upublicznianie wizerunku dziecka
Wnioski

Szanowni Pracownicy, Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrej,

Z dniem 25 maja 2018r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z wejściem w życie nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych zachęcamy do poświęcenia chwili uwagi i zapoznania się z niniejszą wiadomością, która ma charakter czysto informacyjny.
1. Szkoła Podstawowa Dobrej gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych. 
2. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa w Dobrej, w imieniu której działa Dyrektor - Zbigniew Syktus.
3. Szkoła zgodnie z zasadami nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki/pracy. Po zakończeniu tego okresu, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.
Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej w Dobrej przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych;
 
Więcej informacji w zakładce RODO

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SP Dobra