Portal - Dobra
 
polski Sobota - 11 lipca 2020 Benedykta, Kariny, Olgi      Witamy na Oficjalnej stronie SP im. L. W璕rzynowicza w Dobrej
Menu
Z 篡cia szko造
Informacje dla rodzic闚
Rekrutacja 2020/2021
Plan lekcji
eDziennik
Kalendarz roku szk. 2019/2020
Pracownicy szko造
Dokumenty szkolne
Samorz康
Historia
Biblioteka szkolna
Zintegrowana Polityka Bezpiecze雟twa
Projekt Cybernauci
Szkolne Ko這 Caritas
SKO
Publikacje nauczycieli
安ietlica szkolna
Nauczyciel
Archiwum
RODO
Kontakt
Informacje o RODO
Administrator Danych Osobowych
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Klauzula informacyjna
Zgoda na upublicznianie wizerunku dziecka
Wnioski

Szanowni Pracownicy, Rodzice i Uczniowie Szko造 Podstawowej w Dobrej,

Z dniem 25 maja 2018r. na terytorium Polski rozpocz窸o si stosowanie rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W zwi您ku z wej軼iem w 篡cie nowych regulacji dotycz帷ych ochrony danych osobowych oraz w trosce o bezpiecze雟two Pa雟twa danych osobowych zach璚amy do po鈍i璚enia chwili uwagi i zapoznania si z niniejsz wiadomo軼i, która ma charakter czysto informacyjny.
1. Szko豉 Podstawowa Dobrej gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególno軼i prawa o鈍iatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zda statutowych. 
2. Administratorem Danych Osobowych jest Szko豉 Podstawowa w Dobrej, w imieniu której dzia豉 Dyrektor - Zbigniew Syktus.
3. Szko豉 zgodnie z zasadami nie udost瘼nia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub w豉軼iwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
4. Ka盥ej osobie, w zakresie wynikaj帷ym z przepisów prawa, przys逝guje prawo dost瘼u do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usuni璚ia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a tak瞠 prawo cofni璚ia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
5. Zebrane dane osobowe b璠 przechowywane i przetwarzane przez okres nauki/pracy. Po zako鎍zeniu tego okresu, wszystkie zebrane dane zostan zarchiwizowane i b璠 przechowywane przez czas uregulowany odr瑿nymi przepisami prawa.
Brakowanie dokumentów b璠zie odbywa si w porozumieniu z Archiwum Pa雟twowym.

6. W przypadku powzi璚ia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej w Dobrej przys逝guje Pa雟twu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w豉軼iwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
7. Pa雟twa dane nie b璠 przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie b璠 profilowane.

Wszelkie informacje dotycz帷e danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych;
 
Wi璚ej informacji w zak豉dce RODO

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SP Dobra