Portal - Dobra
 
polski Piątek - 7 sierpnia 2020 Donaty, Olechny, Kajetana      Witamy na Oficjalnej stronie SP im. L. Węgrzynowicza w Dobrej
Strona główna / Informacje dla rodziców / Terminarz zebrań i konsultacji z rodzicami
Menu
Z życia szkoły
Informacje dla rodziców
Rekrutacja 2020/2021
Plan lekcji
eDziennik
Kalendarz roku szk. 2019/2020
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkolne
Samorząd
Historia
Biblioteka szkolna
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
Projekt Cybernauci
Szkolne Koło Caritas
SKO
Publikacje nauczycieli
Świetlica szkolna
Nauczyciel
Archiwum
RODO
Kontakt
Zebrania i konsultacje z rodzicami

Terminarz planowych zebrań z rodzicami

Lp.

Planowany termin

Tematyka

1.

17 IX 2018

( wtorek)

  • Zapoznanie z rocznym Planem pracy szkoły na rok 2019/20 (dyrektor),  z nadzorem pedagogicznym.
  • Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi , zasadami oceniania na zajęciach edukacyjnych (nauczyciele).
  • Zapoznanie z  zasadami i oceniania zachowania (wychowawcy).
  • Wybory do Rad Klasowych i przedstawiciela do Rady Rodziców (wychowawcy).

2.

21 XI 2018

(czwartek)

  • Śródokresowa informacja o wynikach nauczania i zachowania.
  • Pedagogizacja rodziców.

3.

23 I 2020

(czwartek)

  • Informacja o śródrocznych wynikach nauczania i zachowania.
  • Podsumowanie pracy szkoły w I półroczu, podsumowanie osiągnięć uczniów – dyrektor.

4.

28 IV 2020

 ( wtorek)

  • Śródokresowa informacja o wynikach nauczania i zachowania

5.

22 V 2020

 (piątek)

  • Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Terminarz konsultacji dla rodziców

Lp.

Planowany termin

      Godziny

1.

10.10.2019 (czwartek)

15:00 – 16:00

2.

10.12.2019 (wtorek)

15:00 – 16:00

3.

10.03.2020 (wtorek)

15:00 – 16:00


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SP Dobra